Wojtek Ziemilski

Polska

Teatr, Działania performatywne
Edycja

Wojtek Ziemilski (ur. 1977) jest reżyserem teatralnym i artystą wizualnym. Tworzy prace na pograniczu dyscyplin, wykorzystując różnorodność form oraz mediów sztuk performatywnych i wizualnych. Ukończył kurs reżyserii teatralnej w Fundacji Gulbenkiana w Lizbonie. Tam też zrealizował swoje pierwsze spektakle. Powrócił do Polski na zaproszenie TR Warszawa, gdzie zrealizował instalację wideo Aktorzy (2009).

Jest autorem spektakli Mała narra - cja (2010), Mapa (2010), Prolog (2011). Prowadzi warsztaty z nowych form eksperymentu w teatrze, m.in. w Instytucie Teatralnym i TR Warszawa. Pisze bloga o sztuce nowoczesnej: new-art.blogspot.com. Na stronie Krytyki Politycznej przez ponad rok publikował codzienne fotofelietony. Współpracuje z galerią BWA Warszawa.

Wydarzenia