Zespół Teatralny Odlot 13

Teatr
Edycja

Zespół Teatralny Odlot 13 działa od trzech lat w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu przy ulicy Bydgoskiej 4a. Członkami zespołu jest młodzież niesłysząca. Zespołem opiekują się Katarzyna Witman-Dziurla, Anetta Józefczak, Justyna Maciejak. Zespół ma na swoim koncie kilka przedstawień, z których najważniejsze to: Misja, Quo vadis, Prometeusz.

Wydarzenia
Data 09.07.2011
Nurt Idiom
Kategoria Teatr