Zofia Małkowicz

Polska

Warsztaty
Edycja

Zofia Małkowicz ukończyła studia licencjackie na UAP na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych ze specjalnościami: pedagogiczną oraz artystyczną – Rzeźba i Działania Przestrzenne. Jest również absolwentką studiów magisterskich na kierunku Media Interaktywne i Widowiska na UAM, a obecnie doktorantką w Katedrze Widowisk i Dramatu na WFPiK UAM.

Jej wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą to m.in. prowadzenie warsztatów twórczych: konstrukcyjnych i scenograficznych oraz takich, które trudno jednoznacznie zaklasyfikować jak np. malarsko-performatywnych, archeologiczno-hipertekstowych. Jest także współautorką interaktywnej instalacji dla dzieci „Dźwiękokształty” zrealizowanej na potrzeby Festiwalu Sztuka Szuka Malucha 2014. W działaniach warsztatowych pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz studentami nad wielozmysłowym doświadczaniem otaczającej ich rzeczywistości. Eksploruje nietypowe techniki obcowania ze światem, aby rozruszać wyobraźnię i poznać nowe sposoby artystycznej ekspresji. Jej metody łączą w sobie zarówno działania performatywne, projektowe oraz plastyczne takie jak instalacja, rzeźba, rysunek czy malarstwo. Interesuje ją takie działania twórcze, które kształtują i rozwijają indywidualną wrażliwość estetyczną i przestrzenną, a także pobudzają uczestników do dalszych własnych poszukiwań.

Wydarzenia
Data 20.06.2018
Miejsce Plac Wolności
Kategoria Warsztaty