Zuzanna Warso

Polska

Spotkania
Edycja

Adwokatka, niezależna ekspertka Komisji Europejskiej do spraw etyki badań naukowych. Od 2011 roku współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, a od 2019 z brytyjską firmą Trilateral Research. Bierze udział w projektach badawczych dotyczących nowych technologii i postępu naukowego oraz ich wpływu na prawa człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet oraz prawa do zdrowego środowiska.

Jest członkinią Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Dużo uwagi poświęca ekokrytycznej analizie prawa, czyli takiej lekturze tekstów prawnych, która przygląda się relacji pomiędzy ludźmi a poza-ludzką naturą. Celem tego przedsięwzięcia jest badanie, w jaki sposób teksty prawne kreują tę relację oraz próba odtworzenia opowiadanej w nich historii na temat przyrody.

Wydarzenia
Data 22.07.2020
Nurt Forum
Kategoria Spotkania