Zdjęcia

976

Tu mówi chór: tylko 6 do 8 godzin, tylko 6 do 8 godzin