Wydarzenia

2745

Antropopresja lokalnych zbiorników wodnych - wykład

Powszechnie wiadomo, że woda oddziałuje na życie człowieka na wiele sposobów – nie tylko jest niezbędna do życia, ale stanowi też przestrzeń wypoczynku, pracy, jest elementem mistycznym. Warto pamiętać, że jest to relacja, w której obie strony wpływają na siebie. Działania ludzi pozostawiają swój ślad w postaci: rozlanej ropy naftowej, wysp śmieci pływających po oceanie, sztucznie uregulowanych koryt rzek, czy nawozów spływających do jezior, co powoduje ich zarastanie.

Na koniec swoich działań Kolektyw Przepływ zaprasza na wykład dotyczący antropopresji lokalnych zbiorników wodnych, który poprowadzi dr Marta Kubacka z Pracowni Ekologii Krajobrazu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W odróżnieniu od projektu Hydronarracje, w którym artystki pokazują, w jaki sposób woda wpływa na życie każdej i każdego z nas, wykład pozwoli zrozumieć, jak nasze działania oddziałują na wodę i co możemy zrobić, żeby polepszyć tę relację.

Wydarzenie jest częścią projektu Hydronaracje Kolektywu Przepływ. Odbywa się w ramach wystawy Woda jest tobą, w nieczynnej pływalni Olimpia.

Wydarzenie
Data 30.08.2020
Kategoria Spotkania