Wydarzenia

2745

AUDIOPYŁKI

Wydarzenie w ramach festiwalu SZTUKA SZUKA MALUCHA.

Nowatorska próba mająca zachęcić najmłodsze dzieci w wieku 4 - 6 lat do teatralnego odbioru muzyki. To wyprawa bardzo małej grupy przez przestrzenie zarówno przyrody jak i organizmu człowieka. Wyprawa szczególna, bo skoncentrowana nie na tym, co widzialne, a jedynie na tym, co słyszalne. Całość wydarzenia nabiera charakteru badawczego, ponieważ odbywa się w specjalnie skonstruowanym dźwiękowo-świetlnym wehikule. Zadaniem tego tajemniczego pojazdu jest wprowadzenia pasażerów w stan gotowości i otwarcia na kontakt z nieznanym, osobliwe pobudzenie wyobraźni, uruchomienie serii skojarzeń aż po samodzielne konstruowanie fabuły. To na pewno artystyczny eksperyment, próba szukania nierozpoznanych jeszcze pól wrażliwości estetyczno-intelektualnych dziecka.

Festiwal SZTUKA SZUKA MALUCHA realizowany jest przez Art Fraction Foundation, w ścisłej współpracy z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu - inicjatorem nurtu teatru dla najnajmłodszych w Polsce oraz pomysłodawcą cyklu Sztuka Szuka Malucha - i Miejskim Teatrem Miniatura w Gdańsku.

Wydarzenie
Realizacja

Twórcy:
Koncepcję Audiopyłkowej Ekspedycji opracował Robert Jarosz
Audiopyłki zbierał, badał i w wartości muzyczne układał – kompozytor i świetlny programista Patryk Lichota
Audiopyłkową Kapsułę zaprojektował czeski naukowiec i scenograf Jan Polivka
Audiopyłków użyczyli: Monika Dąbrowska, Agnieszka Płoszajska oraz Robert Jarosz
Do podróży nastroją audiopyłkowi przewodnicy – Monika Dąbrowska i Robert Jarosz