Wydarzenia

2745

Audiopyłki

Audiopyłki są nowatorskim projektem Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu próbującym zachęcić dzieci do teatralnego odbioru muzyki. To wyprawa bardzo małej grupy przez przestrzenie organizmu człowieka oraz przyrody. Wyprawa szczególna, bo skoncentrowana nie na tym, co widzialne, a jedynie na tym, co słyszalne. Całość wydarzenia odbywa się w specjalnie skonstruowanym dźwiękowo-świetlnym wehikule. Zadaniem tego tajemniczego pojazdu jest wprowadzenie pasażerów w stan gotowości i otwarcia na kontakt z nieznanym, osobliwe pobudzenie wyobraźni, uruchomienie serii skojarzeń prowadzących do samodzielnego skonstruowania fabuły. Ten artystyczny eksperyment jest próbą znalezienia potencjalnych pól wrażliwości estetyczno-intelektualnych dziecka.

Wydarzenie