Wydarzenia

2745

Bezkarność – cóż za realność

To trzy groteskowe obrazy, w których możemy przejrzeć się jak w krzywym zwierciadle. W każdej ze scen zapoznamy się z opozycyjną relacją: biedny – bogaty, podwładny – szef, dziecko – rodzic. Poprzez te podstawowe relacje zademonstrowane są pokusy i wynaturzenia, jakie rodzi posiadana nad drugim człowiekiem władza- tym bardziej, jeśli dodatkowo sprzyjają jej społeczne i kulturowe podziały ról.

Wydarzenie
Data 29.06.2000
Nurt Malta OFF
Kategoria Teatr