Wydarzenia

2745

Biennale nieużytków

Projekt zakłada interdyscyplinarną pracę nad nieużytkami na terenie centrum Bydgoszczy, Poznania i Warszawy. W dużych, rozwijających się miastach wiele przestrzeni zostało zepchniętych i zdominowanych przez m.in. samochody i parkingi. Spacery, wywiady i spotkania posłużą odkrywaniu historii miejsc dziś będących nieużytkami, ale też wspólnemu działaniu, aby choć na chwilę je znów ożywić. Do wydobycia potencjału miejsc wykorzystamy sztuki wizualne.

Wydarzenie
Data 18.06.2016
Miejsce
Kategoria Spotkania, Warsztaty