Wydarzenia

2745

Bodenprobe Kasachstan

Rimini Protokoll

Idiom,
Teatr
Edycja
AWF
fot. Maciej Zakrzewski

Bodenprobe Kasachstan opowiada o nieznanym szerzej fragmencie rosyjsko-niemieckiej historii oraz o mechanizmach globalnej ekonomii, opartej na ropie naftowej. Przepływ migrantów pomiędzy Rosją a Niemcami rozpoczął się za czasów panowania Katarzyny Wielkiej. W okresie stalinowskim tysiące osób niemieckiego, a także polskiego pochodzenia zostały deportowane do Kazachstanu. Na początku lat 90. XX w., z inicjatywy Helmuta Kohla, podjęto akcję masowego przesiedlania ich potomków do Niemiec. W tym samym czasie, w zachodniej części Kazachstanu, odkryto jedne z największych złóż ropy naftowej. Historie ekspertów – rosyjsko-niemieckiego kierowcy cysterny czy wschodnioniemieckiego inżyniera – ukazują powiązanie historii i mechanizmów politycznych. Ropa i jej pochodne, transportowane rurociągami i tankowcami, stanowią część naszej codziennej rzeczywistości. Migracje i ucieczki są symbolem XX wieku i nadal wyznaczają los wielu społeczności, których życie jest wynikiem zderzenia własnych decyzji, przypadku oraz działań decydentów.

Wydarzenie
Data 06.07.2012
Nurt Idiom
Miejsce AWF
Kategoria Teatr