Wydarzenia

2745

Wykłady, panele dyskusyjne: Brechta Lehrstucke jako performans / Muzyka teatralna czy muzyka dla teatru? / Teatr z ducha muzyki / Radio Stadion nadaje

Cykle wykładów i paneli dyskusyjnych, stanowiących żywy merytoryczny kontekst dla prezentowanych na Malcie spektakli, stały się już elementem festiwalowej tradycji. Wychodząc naprzeciw potrzebom widowni oraz nieustającym przemianom zachodzącym w ramach sztuk performatywnych, staramy się tworzyć forum wymiany poglądów na temat prezentowanych na festiwalu zjawisk.

Na tegorocznej Malcie wyróżniającym się akcentem z pewnością będą różnorodne widowiska muzyczne — od
minimalistycznych instalacji i spektakli po wielkie plenerowe koncerty Dlatego zaprosiliśmy teoretyków i artystów tworzących muzykę teatralną. Chcemy wspólnie porozmawiać o historii, teorii i praktyce tej cały czas niedocenionej i słabo zdiagnozowanej dziedziny twórczości.

Wydarzenie
Artysta
Data 24.06.2009
Kategoria Spotkania