Wydarzenia

2745

Budujmy pokój, burząc mur

Generator Malta,
Działania performatywne,
Warsztaty
Edycja
fot. Maciej Zakrzewski

Grupa licealistek, której celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i nietolerancji przez oddanie głosu różnym grupom narażonym na wykluczenie. Pokój globalny zaczyna się od lokalnego. Wykorzystując nietypowy performans, dyskusję, instalację do budowania spokoju czy warsztaty dla najmłodszych, zastanowią się, czy różnorodne społeczeństwo może stworzyć wspólnotę. Czy różnice między odmiennymi grupami i osobami mogą być narzędziem do budowania wzajemnych relacji, opierających się na zrozumieniu?

Wydarzenie
Artysta
Data 30.06.2019
Miejsce Plac Wolności