Wydarzenia

2745

Chauvinism Scanner

God’s Entertainment

Idiom,
Teatr
Edycja
fot. Klaudyna Schubert

Wiedeński kolektyw sprawdza, do jakiego stopnia ulegamy szowinistycznym i ksenofobicznym myślom. Poziom naszych uprzedzeń bada za pomocą specjalnych urządzeń, takich jak Foreigner Scanner i Personal Indicator. Projekt działa jak krzywe zwierciadło, dające wgląd w głęboko skrywane lęki, obawy i uprzedzenia wobec „obcych” – migrantów, uchodźców i grup, które stanowią w społeczeństwie mniejszość. Test na szowinizm trwa 20 minut i odbywa się w sesjach 1 na 1.

Wydarzenie
Data 22.06.2017
Nurt Idiom
Miejsce Plac Wolności
Kategoria Teatr