Wydarzenia

2745

Cold Comfort. Ognisko prywatności w czasie zimnego komfortu

Yaroslav Futymsky,
Karolina Kubik

Generator Malta,
Działania performatywne
Edycja
fot. Mikołaj Świderski

Cold Comfort to premierowy projekt dwojga artystów, którzy poznali się podczas TAM 2012 organizowanego przez Instytut Sztuki Współczesnej „Dzyga” we Lwowie. Projekt o charakterze situation-specific odwołuje się do tzw. festive comedy. Cold Comfort to marne pocieszenie, oferuje ograniczoną empatię, nie może stanowić zachęty na przyszłość. *Historycznie nieformalne stowarzyszenie, stojące w opozycji do władz, inicjujące lokalne obyczaje karnawałowe i rytuały błazeńskie.

Wydarzenie