Wydarzenia

2745

Czysta blaga

"Czysta blaga" powstała w oparciu o fragmenty dramatów i prozy Witkacego, a także jego o aforyzmy i krótkie wierszyki. Spektaklowi towarzyszy muzyka wykonywana na żywo na puzonie. Aktorka "Czystą blagą" próbuje uświadomić widzom, że zuniformizowany świat, którym Witkacy straszył naszych dziadków. dotyka nas dziś, choć w nieco innej wersji. Zamiast komunizmu mamy konsumpcjonizm, owczy pęd ku taniemu blichtrowi i bełkot informacyjny.

Wydarzenie
Artysta Teatr Orfa
Nurt Malta OFF
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr