Wydarzenia

2745

uczestnicy: Agnieszka Holland, dr Wojciech Marchwicki, Adam Klepczyński, Alicja Biała, prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski
prowadzenie: Karolina Lewicka, Michał Merczyński

Spory i dyskusje na temat sztuki zawsze są częścią szerszej debaty wokół sytuacji politycznej, ekonomicznej, społecznej i kulturowej danego kraju. W czasie kryzysu, jakimi są wojny kulturowe, nabierają jednak szczególnej mocy. Od kilku lat politycy próbują przewartościować polski krajobraz społeczny: przejmują instytucje, uciszają głosy opowiadające się za wartościami innymi niż te promowane przez władzę, zawłaszczają kolejne sfery naszego życia prywatnego i publicznego, w tym sferę twórczości artystycznej.

Inaczej mówiąc, podważają autonomiczność sztuki, chcąc uczynić ją narzędziem własnej kampanii ideologicznej. Czy jednak sztuka w ogóle może być autonomiczna? Jak reagować na próby jej zawłaszczenia? Czy da się walkę przeciw próbom ograniczania prawa do swobody twórczej skoordynować? Jakimi narzędziami prawnymi dysponujemy? I w ogóle czy protestować przeciw ideologicznej opresji, czy jednak robić swoje? Punktem wyjścia do rozmowy będzie zakończony miesiąc temu proces Fundacja Malta kontra Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wydarzenie