Wydarzenia

2745

Deklaracja

"Deklaracja" jest prezentacją propozycji i idei, jakie mogą pomóc w samookreśleniu się wobec wyzwań i zagrożeń, które niesie przełom tysiącleci. Twórcy przedstawienia chcą wyzwolić w ludziach zachowania pozytywne, pełne afirmacji tycia. O swoim spektaklu piszą: "Deklaracja odpowiada na pytania o nasz sens. Wskazuje racjonalne sposoby rozwiązania konfliktów i budowania społecznego Dobro-Bytu. Deklaracja Komuny Otwock to więcej niż polityczna manifestacja.

Ogarnia Całość,  opowiada, jak połączyć przeciwstawne sity w Jednym." Projekt "Deklaracja" byt już częściowo realizowany w Warszawie, podczas otwarcia wystawy przygotowanej przez Amnesty International z okazji pięćdziesięciolecia Deklaracji Praw Człowieka i na Festiwalu 2 + 2 organizowanym przez Komunę Otwock.

Wydarzenie
Artysta Komuna Otwock
Data 01.07.1999
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr