Wydarzenia

2745

DNA

Teatr Strefa Ciszy

fot. Fundacja Malta

„DNA" wpisuje się w gatunek dotąd przez zespół uprawianej akcji teatralnej, jednocześnie jednak próbuje coraz głębiej sięgać w matryce mentalne determinujące współczesne zachowania. Matryce, których wyrazem staje się relatywizm ocen, zacieranie się granic między sacrum a profanum, stępienie wrażliwości. DNA to kod życia, genotyp zwierający wszystkie informacje dotyczące naszej biologii. DNA to też metafora pamięci, archetyp, zapis niedający się wymazać, powracający mimowolnie w sprzyjających okolicznościach, przywoływany gestem, słowem, obrazem...

Współczesna kultura jednak test pospieszna, powierzchowna, rzadko sprzyja namysłowi — liczy się "tu i teraz". Pływalnia Miejska przy ul. Wronieckiej w Poznaniu jest przykładem współczesnej próby „zapomnienia" historii miejsca. Dawna żydowska synagoga, kiedyś jedna z najpiękniejszych w Polsce... Czy miejsce ma swoją pamięć? Swój „nieścieralny" genotyp? Energię, która powraca? Tożsamość? Czy o historii można zapomnieć? Czy da się żyć wyłącznie czasem teraźniejszym?

Wydarzenie
Data 05.07.2005
Miejsce Ulica Wroniecka
Kategoria Teatr