Wydarzenia

2745

Droga do wolności: debata – 25-lecie wolności

fot. Marcin Oliva Soto

z cyklu Kino Wolność

Debata odbywająca się w ramach projektu społecznego Kino Wolność, skierowana jest przede wszystkim do nas, tych którzy urodzili się w wolnej Polsce i dla których takie hasła jak demokracja i wolność wydają się być uniwersalnym pewnikiem. We wtorek mamy okazję spotkać się z lokalnymi działaczami, prowokującymi przemiany ustrojowe w 89 roku.

Rozmowy, które pokażą nam wszystkim, jak sztuką, słowem i zaangażowaniem w kulturę walczono o prawa do swobody myśli i wolności jednostki. Zapraszamy do rozmowy o przeżyciach wciąż aktywnych działaczy, którzy swoim doświadczeniem pozwalają umacniać historyczną świadomość.

Wspólne spotkanie jest punktem wyjścia do refleksji nad podstawowymi wartościami, ale również do zaktywizowania wspólnoty i budowania poczucia lokalnej świadomości. Poznańscy działacze udowodnili bowiem wartość obywatelskiego zaangażowania, budującego świadome społeczeństwo.

UCZESTNICY:
Janusz Heller
Marcin Kęszycki
Andrzej Radke
Wojciech Dziabaszewski

Wydarzenie
Artysta
Data 24.06.2014
Kategoria Spotkania