Wydarzenia

2745

Trzeci bezpieczny kraj

Wystawa prac fotoreportera Ahmeda Deeba, zestawiona z awangardowymi filmami Laury Waddington Border i Sylvaina George’a No Border, będzie kontekstem do refleksji nad codziennością uchodzących. Międzykontynentalny, wizualny kolaż ukaże konsekwencje zmian związanych z kryzysem uchodźczym, zaostrzeniem reżimów granicznych, zamknięciem tzw. szlaku bałkańskiego i zawarciem porozumienia między Unią Europejską a Turcją. Elementy geopolitycznej układanki staną się punktem wyjścia do debaty o (naszym) lokalnym uwikłaniu.

Wydarzenie