Wydarzenia

2745

Egzamin

Usta Usta Republika

Idiom,
Teatr,
Działania performatywne
Edycja
fot. Anna Kyzioł, Bartek Chaciński

W projekcie Egzamin wykluczenie pojmowane jest jako ostateczny test, w którym nasze życie poddawane jest ocenie. Weryfikacja następuje przed samym końcem, kiedy nic już nie można zmienić. Jesteśmy skonstruowani z decyzji. Tych podejmowanych samodzielnie i tych, które podjęto za nas. Każdego dnia staramy się odróżnić odpowiedzi prawidłowe od fałszywych. Egzamin to moment szczególny. To chwila, w której – na moment wykluczeni z rzeczywistości – zdani jesteśmy wyłącznie na siebie. Przewartościowujemy nasze doświadczenia, przekonania i wiedzę. To czas, w którym następuje mobilizacja wszystkich zasobów pamięci.

Wydarzenie
Data 06.07.2011
Nurt Idiom
Miejsce Fort VIII