Wydarzenia

2745

Ekologia teatru – „po nowe środowisko naturalne teatru”

fot. Olga Pawlak, Eliza Kania, MAK, Marta Kaźmierska, Michał Gradowski, GRAD

W roku 1980 Włodzimierz Staniewski napisał tekst zatytułowany „Po nowe środowisko naturalne teatru" Wiązało się to z jego wcześniejszym uczestnictwem w parateatralnych projektach Jerzego Grotowskiego oraz własnymi poszukiwaniami i wyprawami, które odbywał razem z zespołem Gardzienic od 1977 roku. Staniewski szukał kultury nieskażonej cywilizacją i znajdował ją podczas wypraw.

Grotowski poszukiwał „kultury czynnej" i w tym celu, w kolejnych projektach, starał się doprowadzić ich uczestników do pełnego wyzwolenia, wyzbycia się społecznych ról i stworzenia choćby chwilowych więzi z własną nieświadomością oraz z każdym Innym: naturą i człowiekiem. Podczas dyskusji chcemy zapytać, czy tego typu strategie artystyczne w dalszym ciągu mogą byt źródłem nowych energii i inspiracji dla sztuki.

Wydarzenie
Artysta
Data 24.06.2008
Kategoria Spotkania