Wydarzenia

2745

Feed

Jak mówi Kurt Hentschläger: „Percepcja, a raczej interpretacja tego, co postrzegamy, buduje fundamenty naszego bycia w świecie”. Feed to wyjątkowy audiowizualny spektakl testujący możliwości percepcji widza. Artysta bada w nim ciało i stany podświadomości oglądającego, pyta o granice postrzegania, o to, co wewnętrzne i zewnętrzne, iluzję i realność. Feed – kompozycja na mgłę, stroboskopy i pulsujące światło – przypomina rytuał prowadzący do całkowitej utraty orientacji w przestrzeni. Staje się niezwykle silnym psychosomatycznym seansem zatracania siebie. „Tytułowe «feed» można rozumieć na trzy sposoby: jako przepływ energii, rurkę cewnika oraz dość pierwotną formę jedzenia – jeśli nie karmę dla bydła, to przynajmniej nierozróżnialną postać pożywienia. Jako spektakl Feed wyraża podobny wachlarz odniesień. Ukazując agonię stada klonów, które przypominają ludzi, ujawnia nihilistyczną ideologię, stanowiącą podłoże technologii komputerowej gry – strzelaniny, która posłużyła do ich stworzenia”.

Wydarzenie
Data 25.06.2013
Nurt Idiom
Miejsce AWF
Kategoria Teatr, Sztuki wizualne