Wydarzenia

2745

Flow/Przepływ

Projekt Flow/Przepływ jest jednodniową podróżą artystyczną, łączącą w sobie działania Perfazja Łukasza Trusewicza odbywające się w przestrzeni miasta oraz akcję Blind Chance pochodzącego z Tajwanu Ting-Tong Changa. Tematem wydarzenia są zacierające się w zglobalizowanym świecie szybkiej komunikacji i informacji granice między tym, co „wschodnie” a „zachodnie”, zarówno w sensie geopolitycznym, oddzielającym Azję i Europę, jak i w kontekście kulturowym oraz mentalnym. W każdym polskim mieście można znaleźć miejsca graniczne – na styku dwu światów, w których historia spotyka się z przyszłością, tradycja z nowoczesnością, a Wschód z Zachodem.

W takie miejsca zabierze nas, mieszkający w Poznaniu, artysta Łukasz Trusewicz. Ting-Tong Chang w zainicjowanym przez siebie działaniu odwoła się z kolei do przypadku, który może sprawić, że marzenie o nieregulowanym przepływie danych i informacji może zamienić się w koszmar. Obaj artyści w swoich działaniach odniosą się do własnego rozumienia pojęcia „flow” (przepływ) w kontekście granic współczesnego świata. Platformą łączącą dwie akcje będzie autokar przemieszczający się pomiędzy miejscami kolejnych interwencji Łukasza Trusewicza i Ting-Tong Changa. Wydarzenie zostanie udokumentowane i zaprezentowane podczas Malta Festival Poznań. Kuratorką i koordynatorką projektu jest Agnieszka Szablikowska.

Wydarzenie