Wydarzenia

2745

Full Space

Finał instalacji Blank Space chcemy stworzyć wspólnie z wami. Zaprosimy twórców i twórczynie wielu dziedzin: dźwięku, słowa i choreografii, i spróbujemy przekroczyć słowo linearne, twarde i jedno: nienawiść. Improwizacje, zbudowane z treści zapisanych na ścianach przez odwiedzających w czasie tworzenia się instalacji, będą próbą rozwiązania współczesnej zagadki: czy wolność słowa kończy się tam, gdzie zaczyna się mowa nienawiści?

Wydarzenie