Wydarzenia

2745

Go!

"GO!" jest ukazanie obrazu społeczeństwa końca wieku, które wiedzie swój żywot w tym społeczeństwie.

Wydarzenie
Artysta Terminus a Quo
Nurt Malta OFF
Kategoria Teatr