Wydarzenia

2745

Granica pętli

„Granica pętli" jest działaniem performatywnym opartym na interaktywności. Odbiorca współtworzy całość akcji, biorąc czynny udział w tworzeniu zarówno słuchowiska, jak i wideo-prezentacji wydarzeń wyświetlanych na oknach tramwaju. Tramwaj stanowi swoisty wehikuł przenoszący ludzi zarówno przez przestrzeń miejską, jak i jonosferę fal radiowych transmitowaną na żywo do Radia Afera.

Na wyznaczonych dziesięciu przystankach wsiadają kolejno widzowie [według informacji podanej na bilecie]. Dalsze działania zależą w znacznej mierze od aktywnego odbiorcy. Projekt porusza problem mediów, które uzyskują status nowej religijności Oraz ich znaczącego wpływają na nasze życie. Widz, dzięki teatralnym działaniom, ma możliwość doświadczył procesu kreacji. Ideą projektu jest próba przeniesienia widza z pasywnego Odbioru kultury do aktywnego uczestnictwa.

Wydarzenie
Artysta Prefabrykaty
Data 24.06.2008
Miejsce