Wydarzenia

2745

Inżynieria Obrazu

Obrazy – wizualne, językowe – powstają zawsze w pewnym kontekście, który może podlegać ideologicznej, a więc politycznej i prawnej manipulacji. Jak obrazy kreują nasze tożsamości (rasowe, klasowe, seksualne, narodowe)? Jak wpływają na dokonywane przez nas podziały na winnych i ofiary, legalnych i nielegalnych, wykluczonych i tych „unormowanych”? Jaką rolę w tym procesie odgrywają współczesne media?

prowadzenie: Paweł Mościcki
uczestnicy: W.J.T. Mitchell, Andrzej Leder

Wydarzenie
Data 09.07.2011
Nurt Forum
Kategoria Spotkania