Wydarzenia

2745

Jeżyce

Generator Malta,
Działania performatywne,
Miasto,
Spotkania,
Warsztaty
Edycja
fot. Klaudyna Schubert

Jeżyce są dzielnicą dynamiczną, tętniącą dobrą energią. Zeszłoroczne działania ogrodowe nie doprowadziły wprawdzie do powstania ogrodu jako miejsca, ale do zawiązania się grupy znajomych, którzy do dziś wspólnie podejmują inicjatywy na rzecz zielonego miasta. W miejscu spotkań stanął też symboliczny stół autorstwa Macieja Kuraka. W tym roku znów pojawiło się wiele pomysłów na ożywienie dzielnicy, stąd dwutorowy charakter działań. Oprócz pozytywnych interwencji miejskich i oswajania przestrzeni [m.in. mobilny ogród, będący platformą spotkań i edukacji, czy Kiosk (z) ruchu]: ważnym punktem na mapie Jeżyc jest szm21/pracownia – miejsce skupiające dzieci i mieszkańców, przechodniów, animatorów, mieszczące się w przy ul. Szamarzewskiego 21, w kamienicy dotąd omijanej. Jedną z pierwszych akcji zainicjowanych przez dzieci z pracowni oraz Agnieszkę Chlebowską i Roberta Ogurkisa w partnerstwie z Generatorem Malta była reanimacja opuszczonego kiosku na skrzyżowaniu ul. Jackowskiego i Wawrzyniaka. Idea przywrócenia dzielnicy zaniedbanego miejsca spotkała się z entuzjastycznym poparciem mieszkańców, pojawiły się kolejne pomysły jego zagospodarowania. Pierwszą integrującą akcją było zorganizowanie w kiosku jednodniowej kawiarni i wspólne zajęcia z jogi śmiechu. Odbyły się tu także koncert zespołu Rehorse i przyjaciół czy spontaniczne czytanie bajek dla dzieci. W planach są już kolejne działania. Kiosk zmienia się wraz z przekształcającym się otoczeniem i procesem integracji mieszkańców – samoorganizującej się kreatywnej grupy, zróżnicowanej wiekowo, ale połączonej pragnieniem posiadania wpływu na otaczającą nas przestrzeń.

Wydarzenie
Realizacja

Co-creators: mieszkańcy Jeżyc, szm21/pracownia, Stowarzyszenie Inner Art, Jeżycka Fundacja Senioralna