Wydarzenia

2721

Kim jest Jakub Szela?

Paweł Demirski,
Radosław Rak,
Michał Nogaś

fot. Klaudyna Schubert

Jakub Szela – dla jednych zbrodniarz i zdrajca, dla drugich ludowy heros walczący o prawa chłopów. Przywódca antyszlacheckiej rabacji w 1846 r. stał się ostatnio jednym z popularniejszych bohaterów polskiej kultury. Powrócił m.in. w szeroko dyskutowanym dramacie Pawła Demirskiego W imię Jakuba S. (wyreżyserowanym w 2011 r. przez Monikę Strzępkę) i powieści Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli, za którą Radosław Rak otrzymał nagrodę Nike w 2020 r. Jaki Szela dzisiaj jest możliwy?

Wydarzenie