Wydarzenia

2745

Kwiaciarnia

Anna Kędziora

Generator Malta,
Działania performatywne
Edycja
fot. Maciej Zakrzewski

Kwiaciarnia to punkt odbioru roślin uratowanych z miejskich terenów zielonych zagrożonych inwestycjami. Będzie tam następować swoista wymiana – „storytelling & plant-sharing”. W zamian za opowieść związaną z przyrodą miejską odwiedzający otrzymają specjalnie wybraną dla nich roślinę wraz z dotyczącym jej pakietem informacji, który obejmie stworzony w konsultacji ze specjalistkami opis botaniczny, zarys właściwości leczniczych i użytkowych oraz związanych z nią tradycji i wierzeń, a także jej osobistą historię odnoszącą się do miejsca pochodzenia.

Projekt Kwiaciarnia to reakcja na postępujące wypieranie roślinnej „dziczy” z miast i betonowanie przestrzeni miejskiej. Tereny miejskie, które do tej pory mogły funkcjonować jako np. ogródki działkowe lub chwilowo odzyskane przez przyrodę pełne bioróżnorodności tereny zielone, są coraz bardziej pożądane przez inwestorów. Możliwość monetyzacji takiej ziemi staje się ważniejsza niż zachowanie w mieście dzikich enklaw. Rośliny z miejsc zagrożonych staną się rzeczniczkami tych, które można jeszcze uratować. Spotkanie w „Kwiaciarni” i adopcja rośliny będzie pretekstem do rozmów o wartości zielonych terenów miejskich, zwłaszcza tych, które potrzebują teraz zdecydowanej ochrony.

Projekt został wyłoniony w otwartym naborze do programu „Zaklepane/Ground Rules" w ramach Generatora Malta.

Wydarzenie