Wydarzenia

2745

Legenda

"Legenda". podobnie jak "Ulica Grodzka", nawiązuje do historycznych i mitycznych wydarzeń z dziejów Lublina, Lublin zawsze był uważany za miasto mistyczne, którego przestrzeń była wypełniona walką sił Piekła i Nieba. Świadomość tej walki znajdowała swój wyraz w niezliczonych przypowieściach legendach. Jedną z najważniejszych postaci w społeczności chasydów był cadyk Jakub Icchak Horowic, zwany Widzącym z Lublina, który rozsławił imię tego miasta na cały świat. Z najdalszych nawet stron przybywali doń chasydzi. aby "blaskiem swych oczu przeniknął oświecił ich dusze".

W lubelskiej tradycji ważną rolę odegrał także chrześcijanin, Józef Czechowicz - jeden z najciekawszych poetów polskich okresu międzywojnia, zwany Księciem Poetów. "Legenda" jest poetycką opowieścią ukazującą losy tych znaczących postaci, nasyconą sugestywnymi obrazami, które nawiązują do lubelskich mitów i legend. Spektakl, oparty na motywach z twórczości Czechowicza i na przypowieściach o Widzącym z Lublina, mówi też o tym, jak obaj umarli. A śmierci ich były tragiczne i tajemnicze. Twórcy spektaklu dają nam do zrozumienia, że samotne poszukiwanie duchowego porządku świata przez bohaterów "Legendy" miało głęboki sens, niezależnie od ceny, jaką przyszło im za nie zapłacić.

Wydarzenie
Artysta Teatr Projekt
Data 29.06.1995
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr