Wydarzenia

2745

Państwo kobiet

Małgorzata Druciarek,
Elżbieta Korolczuk,
Justyna Kurzawska

Forum,
Spotkania
Edycja
fot. Klaudyna Schubert

Feminizm w swoim najlepszym wydaniu jest ruchem działającym na rzecz wszystkich dyskryminowanych społecznie, ekonomicznie i kulturalnie. Czy może być narzędziem walki z faszyzmem, który przeczy zasadom równości i wolności?

W jakich dziedzinach, w jakim zakresie i w jakiej formie walka o prawa kobiet spotyka się z walką przeciw innym formom uprzedmiotowienia, segregacji, niesprawiedliwości społecznej? Jaki model działania polityki i instytucji publicznych feminizm proponuje?

Prowadzenie: Michał Nogaś.

Wydarzenie