Wydarzenia

2745

Pasjonaci

Generator Malta,
Miasto,
Spotkania,
Sztuki wizualne
Edycja
fot. Maciej Zakrzewski

„Zbieracz, pokąd sięga pamięcią, zawsze coś zbierał, chociaż niekoniecznie to, co zbiera teraz albo będzie zbierał w przyszłości”. (Wisława Szymborska)

Tworzenie i rozbudowywanie własnych kolekcji z jednej strony jest pasją intymną i indywidualną, z drugiej zaś przyczynia się do tworzenia nieformalnych społeczności, których członkowie z fascynacją wymieniają się eksponatami. Każdy taki przedmiot ma swoją historię; przyczynia się także do tworzenia historii jego posiadacza. Celem projektu jest odkrycie ciekawych poznańskich pasjonatów oraz wskazanie dwóch perspektyw – pasji i artyzmu – z których można przyglądać się zjawisku zbieractwa. Chcemy zwrócić uwagę na płynność granic między tymi obszarami oraz pokazać, jak prywatna kolekcja przeniesiona w przestrzeń wystawienniczą zyskuje status dzieła sztuki. Trudno jednoznacznie zaklasyfikować poszczególne przypadki do konkretnej grupy, gdyż każdy kolekcjoner jest po trosze pasjonatem i artystą.

Wydarzenie
Artysta
Data 03.07.2013
Miejsce Plac Wolności
Realizacja

Natalia Dyjas, Magdalena Knioła, Sandra Lewandowska, Magdalena Rewerenda