Wydarzenia

2745

Pętanie

„Spektakl „Pętanie” jest prezentowany w Poznaniu po raz pierwszy!”

Scena Plastyczna Katolickiego Uniwesytetu Lubelskiego została założona w 1969 r. przez Leszka Mądzika. Spektakle Mądzika tworzą oryginalną postać teatru wizualnego z dramaturgii ciągu obrazków i sekwencji muzycznych. Żródłem inspiracji są podstawowe problemy egzystencjalne: narodziny, śmierć, erotyka, przemijanie, cierpienie i poszukiwanie transcendencji!

„Teatr Sceny Plastycznej KUL jest z natury teatrem filozoficzny. Operuje na pierwszym planie pierwotnymi jakościami, z którymi styka się każdy człowiek bez względu na kulturę i historię. Ekspresja tych jakości przebiega u Mądzika w płaszczyźnie przedsłownej i przedpojęciowej.” – Wojciech Chudy

Wydarzenie
Data 13.06.1991
Nurt
Miejsce Teatr Animacji
Kategoria Teatr
Realizacja

Reżyseria: Leszek Mądzik
Muzyka: Jan A. P. Kaczmarek
Realizacja akustyczna i światło: Waldemar Stachura