Wydarzenia

2745

Pięścian

W założenia projektu "Pięścian" oraz jego konstrukcję architektoniczną wpisana jest natychmiastowość. Pewne rzeczy pojawiają się w sposób nagły, zmieniając radykalnie pejzaż naszego świata. Tak samo będzie z sześcianem — stanie się on przekazem, filtrem — katalizatorem zjawiska. Potem zaś zniknie. Czym jest radykalność wypowiedzi? Co trzeba zrobić, aby zwrócić uwagę na pewne treści? Jak drastycznych środków użyć?

"Pięścian" to ryzykowna zabawa z kategorią spektakularności, oczekiwania „cudu". Tutaj „sztuka" nie powstaje w procesie, jest nagła, wybuchowa, nieoczekiwana, nielinearna. Niecierpliwa. Dzieło może rodzić się poprzez iskrę — błysk, wybuch — a nie powstawać w żmudnym procesie. Kontrast — zasada stale istniejąca w pracach Twożywa — jest motorem także tego projektu.

Wydarzenie
Artysta Twożywo
Data 25.06.2010
Miejsce Stary Rynek
Kategoria Sztuki wizualne