Wydarzenia

2745

Portiernia

„Portiernia" to przedstawienie z 2003 roku. Poszczególne sekwencje rozwinęły się z różnych inspiracji: literackich, prasowych i malarskich. Z jednei strony znajdziemy odniesienia do „Fikcjonariusza amerykańskiego" Dubravki Ugrešić i „Opowieści o tyranii" Ryszarda Przybylskiego. Z drugiej — do artykułów opisujących polski clubbing...

Sam tytuł to rodzai metafory wypowiedzianej z konstatacji, że dziś Polsko stanowi rodzaj portierni właśnie wobec krajów za wschodnią granicą. Czujemy się jak ludzie wyższej kategorii, — zdają się mówić twórcy Ósemek — nie zapominajmy o swojej całkiem niedawnej przeszłości, zachowajmy umiar pokorę, znajdźmy czas na refleksie.

Wydarzenie
Data 01.07.2005
Kategoria Teatr