Wydarzenia

2721

Positions

Public Movement

Idiom,
Działania performatywne
Edycja
fot. Maciej Zakrzewski

Poznań Positions jest projektem pokazywanym dotąd w kilku miastach na świecie – ostatnio w Nowym Jorku (2011). To posiadająca własną dramaturgię i choreografię publiczna demonstracja, podczas której widzowie-uczestnicy manifestują swoje postawy i zajmują stanowiska (positions) wobec spraw istotnych społecznie. W tym publicznym wydarzeniu biorą udział lokalni performerzy, którzy animują zgromadzoną publiczność i skłaniają ją do dyskusji i opowiedzenia się po którejś ze stron konfliktu. Każda odsłona Positions uwzględnia lokalny kontekst, w którym się odbywa. Wyciąga na jaw społeczne i polityczne problemy ważne dla mieszkańców. Przygotowując Poznań Positions, Omer Krieger współpracował z poznańskimi artystami i prowadził konsultacje z lokalnymi aktywistami, przedstawicielami różnych grup społecznych, żeby zdiagnozować, czym żyją obywatele miasta, co chcieliby zademonstrować w przestrzeni publicznej, a co woleliby ukryć.

Wydarzenie
Artysta Public Movement
Data 06.07.2012
Nurt Idiom