Wydarzenia

2745

Poznańska Garażówka / Debata: Woda-miasto-migracje

Druga debata z cyklu „Woda/Migracje” poświęcona będzie kwestii miejskiej, z perspektywy zjawiska znikających miast i przymusowej migracji w kontekście powodzi oraz susz. Na konkretnych przykładach z Europy i Polski omówimy, w jaki sposób i jakimi narzędziami (m.in. z pola sztuki, badań i aktywizmu) śledzić, dokumentować, monitorować procesy znikania; w jakich kategoriach je rozpatrywać, oraz czy w niedalekiej przyszłości możemy zostać „uchodźcami klimatycznymi we własnym kraju”?

Kryzys klimatyczny i hipermodernizacja polityki wodnej coraz bardziej wpływa na kondycję nowoczesnych miast i wsi oraz procesy migracyjne, co jednocześnie prowadzi nas do konieczności podjęcia dodatkowej refleksji nad re-definicją prawnych ram uchodźstwa. Nowe procesy wymagają nowych definicji, o których porozmawiamy w odniesieniu do zjawiska przymusowych wysiedleń inwestycyjnych, których liczba wzrasta w kontekście globalnej destabilizacji gospodarki wodnej.

uczestnicy: Gustavo Carvalho, prof. dr hab. Jacek Piskozub, Łukasz Łyskawka, Katarzyna Słubik
prowadzenie: Katarzyna Czarnota

Debata będzie transmitowana na żywo na Facebooku i YouTube festiwalu Malta.

***

DYSKUSJE WODA/MIGRACJE ONLINE

Celem serii trzech interdyscyplinarnych dyskusji online jest ukazanie szczegółowych powiązań między znaczeniem wody rozumianej nie tylko jako zasób, lecz także narzędzie polityczne, przestrzeń działania związana z ekologią i doświadczeniem migracji. W ramach cyklu odbędą się trzy dyskusje: Woda – kryzysy – migracjeWoda – miasto – migracje oraz Woda – solidarność – migracje. Zapraszamy do spotkania w interdyscyplinarnym gronie aktywistek, artystek, badaczy, architektów, a przede wszystkim osób, których bezpośrednio dotyczą omawiane tematy. Cykl Woda/Migracje jest organizowany przez oddolną grupę wspierającą i solidaryzującą się z uchodźczyniami i uchodźcami oraz osobami z doświadczeniem migracji – Poznańską Garażówkę, na zaproszenie Generatora Malta.

Wydarzenie