Wydarzenia

2745

Próba dialogu

Sebastian Duda,
Danuta Golec,
Andrzej Zybertowicz

Forum,
Spotkania
Edycja
fot. Klaudyna Schubert

Stojący po przeciwnych stronach polskich podziałów politycznych i światopoglądowych raczej unikają, niż szukają dialogu. Pogarda dla tych, którzy myślą inaczej, dyskredytowanie ich i ośmieszanie charakteryzuje obie strony konfliktu. Dlaczego język zabija naszą debatę publiczną?

Co się stało z odpowiedzialnością za słowo? Czy dialog w Polsce jest możliwy i pod jakimi warunkami? Jakie płaszczyzny dialogu należy stworzyć? Jak odbudować poczucie wspólnoty życia w jednym kraju pomimo różnic?

Wydarzenie
Data 16.06.2018
Nurt Forum
Miejsce Plac Wolności
Kategoria Spotkania