Wydarzenia

2745

Promocja książki "Corpus Jan Fabre" Luka Van den Driesa

Książka autorstwa Luka Van den Driesa jest świadectwem praktyki i myśli teatralnej Fabra. Zarysowuje główne linie tematyczne twórczości reżysera, rekonstruuje jej historię i ewolucję. Pozwala nam też przyjrzeć się jej przez lupę.

Sposobem na to jest zarówno dziennik prób, spisany przez autora książki, który śledził proces prób do przedstawienia Parrots and Guinea Pigs, jak i wywiady z artystą oraz jego współpracownikami — artystką-fetyszem, dramaturgiem, choreografem, tancerką — którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami, odczuciami, doświadczeniami z pracy z reżyserem.

Wydarzenie
Artysta
Data 30.06.2010
Nurt Idiom
Miejsce Pałac Górków
Kategoria Spotkania