Wydarzenia

2721

Promocja wydawnictw Fundacji Malta

Od 2010 roku Fundacja Malta rozwija działalność wydawniczą. Podczas Malta Festival Poznań 2010 miała miejsce polska premiera książki Luka Van den Driesa Corpus Jan Fabre (wydanego wspólnie z Ha!art) oraz Energetyczne nakłucie. 20 lat Festiwalu Malta (red. Marcin Maćkiewicz).

Polityka wyobraźni - scena flamandzka

Publikacją wieńczącą Malta Festival Poznań 2010 – Idiom: Flamandowie jest książka Polityka wyobraźni-scena flamandzka. Stanowi ona owoc odbywającego się na festiwalu Forum, podczas którego rozważane były najważniejsze zagadnienia określające teatr i taniec flamandzki. Dwa dni Forum podzielone zostały na kilka sekcji tematycznych: transdyscyplinarność obrazu; ciało na scenie; praca dramaturga; tabu w teatrze; twórca – indywidualista a kolektyw twórczy; profesjonalista w teatrze. Książka Polityka wyobraźni – scena flamandzka zbiera wystąpienia gości z Belgii  wygłoszone podczas Forum, a także buduje szerszy kontekst – w tomie znajdują się teksty zamówione na potrzeby wydawnictwa lub przedrukowane z istotnych, a niedostępnych dotychczas polskiemu czytelnikowi, źródeł.

redakcja Dorota Semenowicz, Katarzyna Tórz
wydawca Fundacja Malta

Christoph Schlingensief. Sztuka bez granic

Książka Christoph Schlingensief. Sztuka bez granic należy do wydawnictw, których brakuje w Polsce. Wielu czytelników dostrzega brak fachowej, profesjonalnie opracowującej temat literatury, która dotyczy wybitnych, kanonicznych twórców europejskich. Książka zawiera kilkanaście tekstów napisanych przez teatrologów i krytyków, przybliżających fenomen teatru Christopha Schlingensiefa – jednego z najciekawszych i najbardziej oryginalnych artystów sceny europejskiej ostatnich dekad.

Ten zmarły przedwcześnie w sierpniu 2010 roku reżyser teatralny, operowy i filmowy był artystą o zaangażowanej postawie wobec świata, wrażliwym na los wykluczonych i pominiętych. W swoich projektach odnosił się wprost do tego, co dzieje się wokół – iluzoryczności demokracji, manipulacji ideologicznej mediów, fałszywych, przemilczanych obszarów europejskiej moralności. Schlingensief nie potrafił biernie kontemplować swojej pozycji w teatralnym establishmencie. Przykładem jest Afryka, której poświęcił w ostatnich latach swojego życia bardzo dużo uwagi i energii. Jego ostatni projekt nosił tytuł Via Intolleranza. Reżyser zaprosił do współpracy przy nim afrykańskich tancerzy i muzyków. Przedstawienie oparte na operze Luigiego Nono Intolleranza 1960, porusza problem rasizmu i nietolerancji. Christoph Schlingensief działał też aktywnie na rzecz zbudowania w jednym z krajów afrykańskich opery. W efekcie tych starań na początku 2010 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę wioski operowej w Burkina Faso. Jego marzeniem było, aby miejsce to gromadziło artystów z całej Afryki i innych kontynentów, stało się przestrzenią twórczości i wymiany, a nie po prostu salą widowiskową. Swoją motywację do działania tłumaczył: „chciałbym abyśmy wyzbyli się naszej arogancji”.

redakcja Tara Forrest, Anna Teresa Scheer
wydawca Fundacja Malta

Wydarzenie
Artysta
Data 08.07.2011
Nurt Forum
Kategoria Spotkania