Wydarzenia

2745

Przypowieści

Spektakl „Przypowieści” jest efektem współpracy Teatru im. Aleksandra Fredry z Gniezna z Wrocławskim Teatrem Pantomimy. To próba zmierzenia się z jednym z najważniejszych tekstów ludzkości — Biblią. Twórcy przedstawienia wybrali z niej dwie księgi — Hioba i Daniela. Inscenizacja Księgi Hioba stanowi część pierwszą spektaklu, a „Śpiew młodzieńców w piecu gorejącym", oparty na motywach Księgi Daniela, jest jego częścią drugą. Wiele łączy obie te księgi. Nie pokazują one prostego zwycięstwa dobra nad złem. Są opowieściami o spotkaniu wierności człowieka wobec Boga z miłością Boga do człowieka.

Wydarzenie
Realizacja

Scenariusz I części: Tomasz Szymański
Scenariusz II części: Henryk Tomaszewski
Reżyseria Księgi Hioba: Tomasz Szymański
Inscenizacja i choreografia: Henryk Tomaszewski