Wydarzenia

2745

Pytajnik. Ziemio-badanie

Kobalt Migrating Platform

fot. Maciej Zakrzewski

Główną ideą „Pytajnika” jest grupowe formułowanie pytań dotyczących Ziemi widzianej jako sieci połączeń zachodzących w środowisku. Działanie wychodzi z założenia, że pełne zrozumienie problemu nie polega jedynie na szukaniu rozwiązań, a przede wszystkim na odpowiednim zadawaniu pytań. W tym przypadku konstruowanie pytań staje się podstawową formą poznawania świata.

Podczas warsztatu dzieci pracują nad małymi przestrzennymi konstrukcjami – mapą pojęć i skojarzeń. Będziemy pracować bezpośrednio na ziemi i w ziemi – brudząc dłonie zastanowimy się, czy gleba to tylko to, z czego wyrastają rośliny, czy także miejsce życia wielu innych organizmów. W działaniu wykorzystamy patyczki, kijki, sznurki, kalki i papier z makulatury, aby zbudować nasze wyobrażenie o zdrowej glebie. Rozmawiając o problemach z jakimi mierzy się aktualnie ludzkość poszukamy niecodziennych rozwiązań, które można wcielić w życie, po zakończeniu warsztatu.

Realizacja skupia się na postrzeganiu ziemi/gleby w szerszym kontekście wynikającym z uwarunkowań geologicznych, społecznych, kulturowych i ekologicznych, z położeniem nacisku na obserwację i analizę ziemi jako ekosystemu. Kluczowe będą tu m.in.: zmysłowa, cielesna relacja człowieka ze środowiskiem (na podstawie kultur rdzennych oraz okresie prehistorii) oraz aktualny globalny kryzys, wynikający z zerwania prymarnej więzi z naturą (destrukcyjna transformacja ziemi).

Wydarzenie
Data 23.06.2021
Kategoria Warsztaty