Wydarzenia

2745

Quo

Ideę przyświecającą spektaklowi jego twórcy określają następująco: "Stojąc na progu nowego tysiąclecia, jesteśmy jako teatr zobowiązani zastanowić się nad tym, co zdarzyło się w przeszłości, co będzie w przyszłości, jak będzie wyglądać świat, społeczeństwo."

Tę uniwersalną tematykę zaprezentują poprzez pracę z takimi żywiołami, jak ogień, woda, ziemia i powietrze, noszącymi w sobie doświadczenia życia i walk wszystkich ludzi. W świecie, w którym czas pojmowany jest jak precyzyjna, dokładna co do sekundy maszyna, a natura spychana jest na coraz dalszy plan, pragną podjąć własne poszukiwania drogi prowadzącej od „teraz" do przyszłości.

Wydarzenie
Data 25.06.2002
Miejsce Jezioro Malta
Kategoria Teatr, Taniec