Wydarzenia

2745

Saligia. 7 grzechów miejskich

Tematem projektu jest siedem grzechów miejskich wywiedzionych z chrześcijańskich siedmiu grzechów głównych. Każdy z „grzechów" jest diagnozą jednego z problemów społecznych dotyczących społeczności miasta Poznania. To one stają się głównymi wątkami projektu i zostaną zaprezentowane w postaci żywych obrazów przemieszczających się w przestrzeniach publicznych — na specjalnie zbudowanej platformie-kontenerze.

Specyfika projektu polega na połączeniu tradycji teatralnej (misteria średniowieczne) i kulturowej (7 grzechów głównych) ze współczesną estetyką i technologią możliwą do wykorzystania w projekcie performatywnym. Sceną teatralną staje się tutaj całe miasto wraz z szerokim gronem potencjalnej publiczności. W rezultacie, zgodnie z konstytuującymi Festiwal Malta ideami, teatr staje się tu elementem społecznego miejskiego doświadczenia, „połykaczem", który tym samym poszerza skalę swojego oddziaływania.

Wydarzenie
Data 23.06.2009
Miejsce