Wydarzenia

2745

Showroomdummies

Pokazywany w ramach programu film jest dokumentacją spektaklu Showroomdummies rozważającego temat erotyzmu i wstrętu, które łączą żywe ciało z jego zaprojektowaną, sztuczną reprezentacją. Spektakl inspirowany jest skandalizującym tekstem Leopolda von Sacher-Masocha Wenus w futrze, opisującym przeprowadzony w 1896 roku eksperyment, polegający na dobrowolnym, niewolniczym uzależnieniu się pisarza od kobiety. Choreografia spektaklu oparta jest na obserwacji emocji powstałych w wyniku widoku unieruchomionego ludzkiego ciała, przypominającego niewzruszony manekin. Vienne bada granice między ruchem a biernością, tym, co żywe i martwe. Gesty i ruchy tancerzy odzwierciedlają pozy manekinów. Ich ambiwalentna obecność staje się przejmująca i przywołuje myśl o śmierci. Spektakl powstał w 2001 roku, został wznowiony w roku 2009.

Wydarzenie
Artysta Gisèle Vienne
Data 05.07.2011
Nurt Idiom
Kategoria Film