Wydarzenia

2745

Śpiew o świcie

”Śpiew o świcie” ukazuje relacje człowieka z Matką-Ziemią. Unikając moralizatorstwa prezentuje wybory, jakich dokonujemy wobec naszego środowiska.

Wydarzenie
Data 25.06.1997
Nurt Malta OFF
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr