Wydarzenia

2745

Śpiew o świcie

„Śpiew o świcie” ukazuje w kilku obrazach relacje człowieka z Matką-Ziemią. Unikając moralizatorstwa, prezentuje wybory, jakich dokonujemy wobec naszego środowiska.

Wydarzenie
Data 28.06.1996
Nurt Malta OFF
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr